Sprzętowy Moduł Bezpieczeństwa LAN PCIe Utimaco

Utimaco HSM to sprzętowy moduł bezpieczeństwa do zabezpieczania kluczowych danych serwerów i aplikacji. Obejmuje on oprogramowanie integracyjne, które obsługuje standardy branżowe (np. PKCS#11, Microsoft CSP/CNG, JCE, OpenSSL) wykorzystywane w niezliczonych scenariuszach aplikacji. Dzięki modułowej budowie systemu, HSM działa na wszystkich platformach sprzętowych, od kart PCIe po urządzenia sieciowe.

Utimaco LAN HSM Se Gen2

Sieciowy Hardware Security Module jest rozwiązaniem przeznaczonym do zastosowań w układach jeden HSM – wiele aplikacji lub tam, gdzie zalecane jest odseparowanie HSM od reszty infrastruktury sprzętowej. HSM zapewnia ochronę fizyczną i logiczną danych.

Utimaco PCI HSM Se Gen2

Wbudowane w serwery moduły bezpieczeństwa HSM spełniają najwyższe wymogi pod względem wydajności. Umożliwiają one niezwykle szybki przebieg operacji kryptograficznych, uwalniając tym samym zasoby serwera do realizacji innych funkcji systemu.

Utimaco CP5 eIDAS HSM

Utimaco CryptoServer CP5 to sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) z certyfikacją Common Criteria EAL4+ oparty na wymaganym przez eIDAS profilu zabezpieczeń zdefiniowanym w normie EN 419221-5.

Utimaco Atalla AT1000

Wiele ataków wykorzystuje dziś słabe punkty infrastruktury zarządzania kluczami szyfrowania płatności. Jeśli infrastruktura jest niedoskonała, zaawansowany atak, taki jak podszywanie się pod klucz, może osłabić ochronę danych transakcji płatniczych. Dzięki zabezpieczeniu kluczy szyfrujących w sprzętowym module bezpieczeństwa wrażliwe transakcje kartowe zyskują właściwą ochronę.

Utimaco Timestamp Server

W wielu procesach biznesowych kluczowa jest wiedza, kiedy dane operacje miały miejsce oraz możliwość ustalenia z wszelką pewnością (i udowodnienia), w którym momencie nastąpiło określone działanie. Im większe znaczenie biznesowe lub prawne ma dana operacja, tym większa rola Timestamp Server.

Utimaco HSM Symulator

Utimaco dysponuje symulatorem dla swoich rozwiązań. Pozwala on na przetestowanie możliwości HSM w rzeczywistym środowisku. Architektura symulatora wykorzystuje identyczny firmware co rozwiązanie docelowe – sprzętowe. Daje to szansę na zweryfikowanie zastosowań w produktach opartych na HSM bez konieczności zakupu sprzętu i przed jego rzeczywistym wdrożeniem.

SDK: Software Development Kit

Profesjonalne środowisko programistyczne dla wszystkich Hardware Security Modules Ultimaco. SDK zawiera komponenty niezbędne dla rozwoju niestandardowych modułów firmware oraz zapewnia pełny dostęp do istniejącej podstawowej bazy oprogramowania HSM.

Utimaco HSM FAQ

Przeczytaj, by sprawdzić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: o zasadę działania modułów HSM, pojemność pamięci, mechanizm silnego uwierzytelniania, zdalną administrację, aż po opłaty licencyjne i przybliżony czas realizacji zamówienia.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!