Doradztwo: Wiedza i doświadczenie

Ochrona informacji jest dziedziną bardzo specjalistyczną. Efektywny system zabezpieczeń wymaga po pierwsze właściwego zdefiniowania potrzeb, optymalnego doboru odpowiadających im rozwiązań, a wreszcie znajomości rynku produktów do takich zastosowań. Specjalistyczna wiedza naszego zespołu, wsparta praktycznym doświadczeniem z realizacji wielu konkretnych projektów, pozwala nam sprawnie poprowadzić naszych klientów przez cały ten proces.

Integracja i wdrożenie Hardware Security Module

Świadczymy szeroko pojęte usługi doradcze na każdym kolejnym etapie planowania i wdrażania systemu zabezpieczeń. Możecie liczyć na naszą pomoc na etapie:

  • precyzyjnego zdefiniowania problemu i specyfikacji wymagań,
  • analizy potrzeb i celów organizacyjnych,
  • analizy uwarunkowań legislacyjnych,
  • określenia standardów technologicznych,
  • opracowania projektu modelu operacyjnego, polityki i procedur funkcjonowania systemu,
  • przygotowania harmonogramu realizacji projektu wdrożeniowego,
  • planowania i specyfikacji testów funkcjonalnych, systemowych i akceptacyjnych,
  • zaplanowania implementacji, integracji, wdrożenia pilotowego i produkcyjnego,
  • stworzenia strategii zarządzania systemem i planów migracji etc.

Zakres potrzebnych usług dostosowywany jest zawsze do specyfiki konkretnej inwestycji, tak by przy maksimum efektywności odpowiadały one jednocześnie założeniom budżetowym.

Decydując się na współpracę doradczą, dostaniecie najwyższe kompetencje współpracujących z nami certyfikowanych specjalistów w dziedzinie analizy ryzyka i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oferujemy wam kompleksowe usługi. Jeśli specyfika wdrożenia wymaga uwzględnienia w analizach i projektach obszarów leżących poza naszą specjalizacją, powierzamy je naszym partnerom.

Są to na przykład zagadnienia z zakresu PKI, 2FA, bezpieczeństwa sieci, zarządzania kopiami zapasowymi danych i innych obszarów związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów informatycznych nie związanych bezpośrednio z kryptograficzną ochroną informacji.

Consulting IT Security

Zwracając się do nas, otrzymacie fachowe wsparcie doradcze zarówno w przypadku planowanych obecnie zakupów, jak i długofalowej strategii inwestycji IT. Dzięki pomocy doświadczonego doradcy łatwiej podjąć trafne decyzje – czy dotyczą one spraw bieżących, czy rozłożonych na lata planów.

Nasi specjaliści przede wszystkim analizują procesy biznesowe w firmie, instytucji czy urzędzie, analiza taka jest bowiem podstawą wszelkich planów optymalizujących funkcjonowanie systemów informatycznych. Dostarczamy kompletne opracowanie analityczne, dokumentacja ta obejmuje inwentaryzację stanu obecnego, opis docelowego modelu, a także harmonogram prac i wdrożeń oraz szacunki związanych z nimi kosztów.

To cenna wiedza. Nietrafione inwestycje informatyczne kosztują bowiem w perspektywie znacznie więcej niż poniesione na nie nakłady.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!