Funkcjonowanie Sprzętowego Modułu Bezpieczeństwa HSM

Współczesna kryptografia zapewnia bezpieczeństwo danych użytkowników, a sposób przetwarzania transakcji elektronicznych gwarantuje zachowanie poufności, integralności i weryfikację tożsamości (uwierzytelnianie).

Szyfrowane dane nie są jednak skutecznie chronione w przypadku niepełnego zabezpieczenia systemów komputerowych służących do przeprowadzania zaszyfrowanych transakcji lub przeznaczonych do zapisywania na nich kluczy, które będą wykorzystywane w przyszłości.

Hardware Security Module

Odpowiedzią na ten problem jest rozwiązanie opracowane na podstawie technologii sprzętowych modułów zabezpieczających HSM (ang. Hardware Security Module).

Jest ono zgodne ze wszystkimi obowiązującymi standardami bezpieczeństwa – wśród nich z wytycznymi amerykańskich norm FIPS 140-2 Level 2 i Level3.

Spełnia podstawowe wymogi tych standardów:

 • Komputer musi być właściwie chroniony, tak aby znajdujące się na nim dane i programy były zabezpieczone przed manipulacją i dostępem osób nieuprawnionych;
 • Komunikacja z kryptoprocesorem modułu HSM musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu w pełni chronionego przed atakami ze strony interfejsu aplikacji;
 • Kryptoprocesor modułu HSM musi mieć system zabezpieczający, który natychmiast rozpoznaje atak zewnątrz i aktywnie zapobiega ich skutkom, usuwając zapisane informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Utimaco HSM

Odporny na ingerencję z zewnątrz sprzęt jest wyposażony w czujniki pozwalające na automatyczne rozpoznanie ataków oraz obwody umożliwiające podejmowanie odpowiednich środków ochronnych. Moduły HSM Utimaco obecnej generacji chronią przed:

 • ekstrakcją i analizą danych
 • atakami przeprowadzanymi poprzez zmianę temperatury otoczenia
 • atakami mechanicznymi
 • atakami chemicznymi
 • atakami przy użyciu prądu elektrycznego.

Moduły HSM Utimaco mogą służyć do przechowywania ważnych i poufnych danych oraz danych o dużym znaczeniu dla działalności biznesowej firmy (w tym certyfikatów, kluczy podpisu czy kluczy szyfrujących), do zabezpieczenia ich przed kradzieżą i manipulacją z zewnątrz oraz przygotowania ich do dalszego wykorzystania. Klienci mogą w ten sposób tworzyć własną „strefę bezpieczeństwa”, czyli za pomocą modułów HSM w pełni chronić dane także w takich środowiskach, jak zewnętrzne centra obliczeniowe, w których nie kontrolują cryptographic identities, kluczy bądź ich zastosowań ani też nie mają do nich bezpośredniego dostępu.

Utimaco oferuje trzy wymiary bezpieczeństwa

W pierwszych wersjach modułów HSM Utimaco, produkowanych 10 lat temu, najważniejsze było stworzenie podstawowej architektury procesorów i modułów pamięciowych, jak również zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne. Dzięki używanej obecnie architekturze, opartej na cyfrowych procesorach sygnałowych o dużej mocy, uwagę można poświęcić obwodom zabezpieczającym oraz sposobom ich optymalizacji.

Utimaco oferuje klientom swoją wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia w integracji systemów informatycznych oraz moduł HSM oparty na potrójnym systemie zabezpieczeń:

 • bezpieczeństwo kluczy oraz ich aplikacji zgodnie z procedurami kryptograficznymi (np. zawartymi w amerykańskiej normie FIPS 140-2 lub FIPS 140-3);
 • bezpieczeństwo i dostępność w sytuacjach awaryjnych;
 • bezpieczeństwo inwestycyjne dzięki otwartemu oprogramowaniu opartemu na modułach, które pozwala dostosowywać wersje do nowych lub zaktualizowanych procedur.

Dla naszych ekspertów w dziedzinie ochrony systemów i danych bezpieczeństwo oznacza nie tylko kryptografię czy bezpieczną pamięć kluczy – to również sprzęt z niezbędnymi atestami, jego dostępność i niezawodność.

Bezpieczeństwo sprzętu musi charakteryzować się jak najkorzystniejszym stosunkiem jakości do ceny, zarówno w przypadku standardowych środowisk systemowych, na przykład Microsoft Server, aplikacji, w których narzędzia i funkcje gwarantujące bezpieczeństwo są zintegrowane za pomocą interfejsów PKCS #11, jak i ściśle określonych procedurami transakcji płatniczych.

O wydajności kosztowej rozwiązania Utimaco HSM świadczy jego elastyczność i otwartość – te cechy pozwalają na jego bezproblemową integrację ze wszystkimi procesami biznesowymi i konkretnymi architekturami informatycznymi. Platformy bazowe Utimaco są kompatybilne ze wszystkimi podstawowymi architekturami systemów informatycznych. Dwa warianty oferują dwie koncepcje głównych funkcjonalności:

 • Kartowy HSM PCI lub PCIe to najlepsze rozwiązanie dla użytkowników, którzy konfigurują własną infrastrukturę IT i osobiście nią zarządzają, a szczególnie zależy im na bezpieczeństwie danych i kluczy.
 • Sieciowy HSM jest odpowiedni dla użytkowników implementujących dedykowane jednostki serwerowe w istniejącej architekturze i oczekujących wyraźnego rozdzielenia funkcji technicznych od wykorzystywanego systemu informatycznego. HSM LAN umożliwia podział ról administratorów w związku z obowiązującymw firmach zróżnicowaniem podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, systemy oraz sieci.

Bezpieczeństwo w całej swojej prostocie

Kryptografia, certyfikaty, standardy PKCS, interfejsy – tego rodzaju terminy, skróty i techniczne opisy utrudniają zarówno zrozumienie istoty potrzeb, jak i wybór oraz zastosowanie właściwego systemu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Samodzielne przeprowadzenie przez klienta szczegółowej analizy potrzeb i wdrożenie skomplikowanych procedur certyfikujących, stworzonych na potrzeby najwyższych standardów bezpieczeństwa modułów HSM, jest i kosztowne, i czasochłonne.

Utimaco HSM łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje, procedury i interfejsy w postaci gotowych do użycia pakietów spełniających oczekiwania i wymogi różnych sektorów przemysłu i procesów biznesowych.

Dokonując wyboru, klient nie musi już starać się zrozumieć, na czym polega kryptografia czy zabezpieczenia sprzętu. Wystarczy, że wybierze standardowy pakiet, na który składa się sprawdzany i doskonalony przez lata atestowany sprzęt i oprogramowanie. Istnieje możliwość modyfikacji rozwiązania zgodnie z jego potrzebami bez konieczności zakupu kolejnej wersji. Można wówczas skorzystać z rozbudowanego portfolio protokołów i aplikacji, które znalazły zastosowanie w innych projektach Utimaco.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!