Historia i Rozwój Modułów Bezpieczeństwa HSM Utimaco

Niemiecka spółka Utimaco opracowuje zabezpieczenia systemów i produktów informatycznych od 1983 r. Dziś jest jednym z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych producentów profesjonalnych produktów zapewniających bezpieczeństwo danych na świecie. Tworzone przez Utimaco rozwiązania i technologia chronią elektroniczne dane przedsiębiorstw i instytucji rządowych przed dostępem osób nieuprawnionych, stanowiąc gwarancję prawomocności i poufności operacji biznesowych i procedur administracyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną.

Utimaco Hardware Security Module

Sprzętowy Moduł Bezpieczeństwa Utimaco

Klienci i partnerzy cenią rozwiązania Utimaco za ich niezawodność, łatwość obsługi oraz długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji. Marka Utimaco jest znakiem produktów najwyższej jakości, spełniających wymagania rynkowe, przyjaznego dla użytkowników oprogramowania i znakomitego wsparcia technicznego.

Wszelkiego rodzaju informacje kluczowe dla prowadzenia działalności biznesowej wymagają ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, manipulacją i kradzieżą. Dlatego bezpieczeństwo systemów informatycznych stanowi dziś jedno z najważniejszych zadań kadry kierowniczej, zarówno w przedsiębiorstwach, administracji publicznej (e-rząd), jak i służbie zdrowia (e-zdrowie).

Nowe procedury obowiązujące w biznesie, nowe rozwiązania technologiczne i wymogi prawne rodzą konieczność wdrażania nowych strategii bezpieczeństwa. Szybkie modyfikowanie i adaptowanie mechanizmów zabezpieczeń w miarę rozwoju i różnicowania się środowisk systemowych nie należy do prostych zadań na dynamicznym i konkurencyjnym rynku. Rozwiązania sprzętowe Utimaco HSM to optymalny poziom zabezpieczeń dla klientów oczekujących, by procesy biznesowe były przeprowadzane w sposób bezpieczny, skuteczny i efektywny kosztowo i aby spełniały wymogi bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa lub polityki firmy.