Tworzenie Aplikacji z Utimaco Hardware Security Module

Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie z realizacji projektów dla klientów w różnych sektorach rynku IT. Dzięki temu możemy również zaoferować wsparcie w zakresie przygotowania aplikacji na zamówienie, mając na uwadze między innymi:

  • implementację integracji HSM z docelową aplikacją końcową
  • realizację projektów całej infrastruktury PKI, od CA po integrację PKI w aplikacji końcowej
  • niezależność prac od technologii aplikacji: standallone czy WWW
  • niezależność od wybranej technologii programistycznej: JAVA, C++, C#
  • projekty o dużej złożoności w których „security” jest jedynie celem pośrednim w osiągnięciu wartości biznesowej systemu

Realizując zlecenia, pracujemy według metodyki SCRUM i Kanban, współpracując z klientem zgodnie z pryncypiami Agile Development.

Terminowość

Dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem możemy zagwarantować sztywne terminy realizacji, doświadczenie naszego zespołu i niezawodność oferowanej technologii jest przy tym gwarancją rzetelności wdrożenia.

Jakość

Automaty nadzorujące jakość kodu oraz testy automatyczne, powstające razem z tworzonym produktem, pozwalają na wychwytywanie i eliminowanie błędów już w najwcześniejszej fazie opracowywania oprogramowania.

Zapewniamy skuteczność

Nasze rozwiązania potwierdzają swoją przydatność poprzez osiągnięcie konkretnych celów biznesowych, a to jest najlepsze kryterium sukcesu. Cele te precyzowane są na podstawie wartości biznesowej poszczególnych funkcjonalności, uzgodnionych z zamawiającym.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!