Development aplikacji z HSM

Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie z realizacji projektów dla klientów w różnych sektorach rynku IT.

Dzięki temu możemy również zaoferować wsparcie w zakresie przygotowania aplikacji na zamówienie, mając na uwadze między innymi:

  • implementację integracji HSM z docelową aplikacją końcową
  • realizację projektów całej infrastruktury PKI, od CA po integrację PKI w aplikacji końcowej
  • niezależność prac od technologii aplikacji: standallone czy WWW
  • niezależność od wybranej technologii programistycznej: JAVA, C++, C#
  • projekty o dużej złożoności w których „security” jest jedynie celem pośrednim w osiągnięciu wartości biznesowej systemu

Realizując zlecenia, pracujemy według metodyki SCRUM i Kanban, współpracując z klientem zgodnie z pryncypiami Agile Development.

Terminowość

Dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem możemy zagwarantować sztywne terminy realizacji, doświadczenie naszego zespołu i niezawodność oferowanej technologii jest przy tym gwarancją rzetelności wdrożenia.

Jakość

Automaty nadzorujące jakość kodu oraz testy automatyczne, powstające razem z tworzonym produktem, pozwalają na wychwytywanie i eliminowanie błędów już w najwcześniejszej fazie opracowywania oprogramowania.

Zapewniamy skuteczność

Nasze rozwiązania potwierdzają swoją przydatność poprzez osiągnięcie konkretnych celów biznesowych, to najlepsze kryterium sukcesu. Cele te precyzowane są na podstawie wartości biznesowej poszczególnych funkcjonalności, uzgodnionych z zamawiającym.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!