Dobry start w 2018

Utimaco, producent sprzętowych modułów bezpieczeństwa (Hardware Security Module, HSM), ...