Komisja Europejska rozpoczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie proponowanej akwizycji firmy Gemalto przez koncern Thales

Komisja Europejska rozpoczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie proponowanej akwizycji firmy Gemalto przez koncern Thales na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Komisja wyraża obawę, że fuzja ta mogłaby skutkować wzrostem cen, ograniczeniem wyboru i zmniejszeniem innowacyjności z perspektywy nabywców sprzętowych modułów bezpieczeństwa (Hardware Security Module, HSM).

Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji, oświadczyła: – Nasze społeczeństwo jest w coraz większym stopniu uzależnione od rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych – społecznych, handlowych i osobowych. Rozpoczynamy to postępowanie wyjaśniające, by zapewnić, że planowana transakcja pomiędzy Thales i Gemalto nie doprowadzi do wzrostu cen lub ograniczenia wyboru sprzętowych modułów bezpieczeństwa dla podmiotów szukających rozwiązań bezpiecznie szyfrujących dane.

Planowana transakcja połączyłaby dwóch największych dostawców sprzętowych modułów bezpieczeństwa (HSM) przeznaczonych do systemów zarządzania kluczami w przedsiębiorstwach, zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i na poziomie globalnym. Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) to specjalistyczne rozwiązanie współpracujące z oprogramowaniem szyfrującym, pozwalające na generowanie kluczy chroniących dane i bezpieczne zarządzanie nimi w odpornym na manipulację module. Podmiot powstały w drodze tej fuzji stałby się zdecydowanie największym graczem na rynku HSM w Europie i na świecie.

Konkurencyjne zastrzeżenia Komisji

Thales i Gemalto konkurują dziś ze sobą na europejskim i światowym rynku sprzętowych modułów bezpieczeństwa. Na tym etapie Komisja wyraża zastrzeżenia, że planowana transakcja wyeliminuje presję konkurencyjną, którą wywierają oba przedsiębiorstwa na siebie i inne podmioty, które pozostaną na rynku i łączy się z ryzykiem powstania dominującego gracza na poziomie europejskim i globalnym.

Komisja jest również zaniepokojona faktem, że poprzez ograniczenie liczby podmiotów działających na rynku i zmniejszenie motywacji nowo powstałego podmiotu do działań konkurencyjnych transakcja ta może dporowadzić do wzrostu cen i zmniejszenia innowacji w sektorze.

Teraz Komisja rozważy w szczegółowym postępowaniu możliwe efekty transakcji, by sprawdzić, czy jej początkowe zastrzeżenia były uzasadnione. Zbada zaś w szczególności: w jakim zakresie oba podmioty są ścisłymi konkurentami, potencjalną odpowiedź konkurentów podmiotu powstałego w wyniku fuzji oraz to, czy rozwiązania oparte na oprogramowaniu są w stanie zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa co moduły sprzętowe, a tym samym skutecznie z nimi konkurować.

Transakcja została zgłoszona Komisji 18 czerwca 2018 r. Komisja ma na podjęcie decyzji 90 dni roboczych, do 29 listopada 2018 r. Fakt rozpoczęcia szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie przesądza w żadnym stopniu o jego wyniku.

Firmy i produkty

Thales, z siedzibą we Francji, to globalna grupa działająca w sektorze aeronautyki, transportu lądowego, obrony i bezpieczeństwa.

Gemalto, z siedzibą w Holandii, to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w bezpieczeństwie cyfrowym, działające w obszarze mobilnych platform i usług, mobilnego oprogramowania wbudowanego, inteligentnych kart, dokumentów identyfikacyjnych, programów rządowych, komunikacji pomiędzy urządzeniami (Internet of Things), a także bezpieczeństwa przedsiębiorstw