To było bardzo udane wydarzenie. Zakończone niedawno w Warszawie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zdominowały dyskusje o poważnych inwestycjach informatycznych. Wiele mówiono designie produktów bankowych, robotyzacji procesów biznesowych, konieczności wprowadzenia rozwiązań zdalnego dostępu i związanych z tym rozwiązaniach bezpiecznie szyfrujących dane.

Banki spółdzielcze

Jak poważnie banki spółdzielcze podchodzą do swojego rozwoju technologicznego w sferze IT, świadczy podpisany właśnie podczas Forum list intencyjny przedstawicieli banków zrzeszających, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich oraz dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego. Sygnatariusze listu deklarują współpracę we wdrożeniu w sektorze bankowości spółdzielczej jednolitego standardu BS API oraz opracowaniu narzędzi zwiększających cyberbezpieczeństwo bankowych operacji i danych.

Sektor bankowości spółdzielczej dostrzega wyraźnie rosnące niebezpieczeństwo wyłudzeń i cyberataków, przygotowanie się na obronę przed tym zagrożeniem będzie stanowiło jeden z priorytetów.

Utimaco eIDAS HSM CP5

W takim kontekście prezentowane przez Esysco na Forum rozwiązania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. A pokazaliśmy przede wszystkim CryptoServer CP5 Utimaco – moduł HSM z certyfikatem CC, zgodny z wymaganiami eIDAS – oraz system do składania podpisu lokalnego.

Kolejne takie wydarzenia przed nami!