SIwE

SIwE, czyli najważniejsza i największa konferencja poświęcona zastosowaniom informatyki w energetyce. Kilkuset uczestników z ponad 100 firm, przedsiębiorstw, instytucji, urzędów – i dyskusja o najciekawszych rozwiązaniach IT.

Coraz więcej miejsca w dyskusjach zajmują technologie zabezpieczenia infrastruktury IT, kwestie ochrony danych, coraz szerszego zastosowania szyfrowania i rozwiązań kryptograficznych.

UTIMACO HSM

ESYSCO prezentuje produkty precyzyjnie wpisujące się w potrzeby sektora energetycznego: sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM Utimaco, rozwiązania bazujące na infrastrukturze PKI do zabezpieczenia przepływu danych i informacji, rozwiązania IoT.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się nasze kompleksowe rozwiązania – pozwalające na całkowite zdigitalizowanie i przeniesienie do kanału online procesu podpisywania umów:  zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z wymogami eIDAS.

To trend, od którego nie ma odwrotu – a jednocześnie wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa: uproszczenie obiegu dokumentów, skrócenie czasu transakcji i przyjazny dla klienta proces podpisywania umów.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!