Oferowane przez nas rozwiązania Utimaco są doskonałą odpowiedzią na potrzeby bankowości elektronicznej.

Będzie ona jednym z głównych tematów Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie – 22-23 maja. Opowiemy tam o naszych produktach, a jako dystrybutor Utimaco jesteśmy jednym z partnerów tej konferencji.

Jakie rozwiązania zaprezentujemy?

Przede wszystkim CryptoServer CP5 Utimaco – moduł HSM z certyfikatem CC, zgodny z wymaganiami eIDAS – oraz system do składania podpisu lokalnego.

eIDAS, QES, PSD2

Tytuł naszej prezentacji brzmi:

„Pieczęć elektroniczna – lokalne i masowe pieczętowanie zgodnie z regulacjami eIDAS”

Sprawdź szczegółowy program Forum na:

https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2019/