Nowy raport Utimaco pokazuje, jak działa zaufanie w cyfrowym świecie

„Circles of Trust”, nowy raport przygotowany przez ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa firmy Utimaco, pokazuje, jak bardzo różnią się kraje, regiony i pokolenia w kwestii zaufania do sektora publicznego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe.

Utimaco, najważniejszy globalny dostawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, opublikował nowy raport „Circles of Trust: Jak społeczeństwo brytyjskie postrzega ryzyko cyfrowe”. Pokazuje on, jak internauci w Wielkiej Brytanii oraz ich odpowiednicy w Niemczech i Hiszpanii postrzegają swoje bezpieczeństwo w cyfrowym ekosystemie.

Poprzedzające raport badania odkryły niemały paradoks w samym sercu coraz bardziej otwartego na Internet społeczeństwa: większość ludzi jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do usług cyfrowych, ale jednocześnie głęboko obawia się o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z nich. To dość istotny problem dla dostawców usług cyfrowych tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a zwłaszcza dla rządów takich jak brytyjski, które dążą do przenoszenia coraz większej liczby usług publicznych do Internetu, by zwiększyć ich efektywność i jednocześnie redukować wykluczenie społeczne.

“Circles of  Trust” – statystyki

Jednym z kluczowych ustaleń raportu jest to, że 70% respondentów, reprezentujących użytkowników Internetu z całej Wielkiej Brytanii, albo bardzo, albo trochę martwi się o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z usług cyfrowych. Tylko 10% nie martwi się o nie w ogóle. Dzieje się tak, choć tylko 15% badanych zadeklarowało, że zostało w jakiś sposób poszkodowanych w wyniku kradzieży tożsamości, utraty danych lub oszustwa.

Poziom tej nieufności rośnie wraz z wiekiem, przy czym wystąpiły znaczne różnice między odpowiedziami badanych z różnych części kraju. 22% respondentów z Londynu odpowiedziało, że „bardzo się martwi” o swoje bezpieczeństwo, we wschodniej Anglii było to 11%. Istniały również różnice między respondentami o różnym poziomie wykształcenia, przy czym największe ryzyko dostrzegały osoby najgorzej i najlepiej wykształcone.

Podobne odpowiedzi pojawiły się, gdy respondentów zapytano o cyfrową opiekę zdrowotną i usługi rządowe. 63% osób stwierdziło, że mając wybór, skorzystałoby z usług cyfrowych, by uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej, gdy tylko byłoby to możliwe, a 46% uważa, że informacje, które przesyłają do swojego dostawcy usług medycznych, są bezpieczne.

To pokazuje znacznie wyższy poziom zaufania niż ten, który większość osób deklarowała w odniesieniu do bezpieczeństwa cyfrowego w ogóle. Można to prawdopodobnie wyjaśnić raczej wysokim poziomem zaufania publicznego do NHS jako instytucji niż konkretną wiedzą na temat stosowanych przez nią zabezpieczeń. Wydaje się, że podobnie wygląda sytuacja w przypadku zaufania do innych obszarów sektora publicznego, które jest znacznie niższe.

– Cieszymy się bardzo, mogąc pokazać naszym obecnym i przyszłym klientom, jak wprowadzane rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa są postrzegane przez społeczeństwo – mówi Ansgar Steden, dyrektor ds. przychodów w Utimaco.

– Rozwiązania nowej generacji, które dostarcza Utimaco, to tylko część układanki: skuteczne zabezpieczenia są skuteczne tylko wtedy, gdy tak postrzegają je użytkownicy. Raport wskazuje, że firmy muszą umiejętnie łączyć zapewnianie bezpieczeństwa z komunikowaniem użytkownikom, w jaki sposób je zapewniają.