HSM Monitoring

Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (HSM) są zazwyczaj wykorzystywane w serwerowniach czy data center, w większości przypadków wyposażonych w standardowe serwery. Serwery te objęte są z reguły pełnym nadzorem za pośrednictwem systemów monitoringu zdalnego. Najnowsze moduły HSM dostępne na rynku nie współdziałają jednak w ogóle z monitoringiem zdalnym, albo współdziałają jedynie w niewielkim stopniu. Operator data center stoi więc przed koniecznością ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia personelu do obsługi i administracji systemu, a brak opcji automatycznych generuje wzrost ryzyka wystąpienia błędów ludzkich.

Automatyczny monitoring Hardware Security Module

Po najnowszej aktualizacji oprogramowania Utimaco oferuje jedyny 19-calowy moduł bezpieczeństwa na rynku dostosowany do funkcjonalności kompleksowego automatycznego monitoringu. Takie rozwiązanie natychmiast redukuje koszty zatrudnienia, a przy tym zwiększa wydajność. Dzięki protokołowi SNMP (Simple Network Management Protocol) moduł HSM nie tylko sam odczytuje różnorodne parametry systemu, takie jak temperatura, prędkość wentylatora rdzenia karty graficznej i stan zapasowych źródeł energii, ale także odbiera sygnały od urządzeń, kiedy jeden z tych parametrów wybiega poza określony zakres tolerancji wahań. Operator może więc zdalnie wyeliminować błędy systemu i zapobiec utracie danych.

Andreas Philipp, Szef sprzedaży w Utimaco: Dzięki HSM Utimaco można wyraźnie zmniejszyć całkowite koszty związane z zastosowaniem sprzętowych modułów bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo, czyli niezawodność stosowanych rozwiązań sprzętowych rozumiemy dziś również w kategoriach ich dostępności. Dzięki ostatnim aktualizacjom zwiększamy już wysoką dostępność naszych produktów jeszcze bardziej.

Nowa wersja oprogramowania

Posiadacze nowej wersji oprogramowania Utimaco 3.01 również mogą oczekiwać niższego kosztu użytkowania tego rozwiązania – a to z kolei dzięki łatwiejszej i bezpieczniejszej obsłudze narzędzi administracyjnych. 90% klientów administruje serwerem za pomocą graficznych narzędzi, opracowanych zasadniczo dla tych użytkowników, którzy nie zajmują się na co dzień zarządzaniem sprzętowymi modułami bezpieczeństwa. Żeby uczynić systemem administracji bardziej intuicyjnym, a więc zwiększyć jego efektywność kosztową, Utimaco zupełnie zmienił interfejs użytkownika.

Dieter Bong, Product Manager w Utimaco: Kolejne kroki są bardzo intuicyjne, a interfejs jest znacznie mniej rozbudowany. Chcieliśmy, żeby był on jak najłatwiejszy w obsłudze dla nowych i niedoświadczonych użytkowników. Interfejs linii poleceń również może się poszczycić podobnymi zmianami – zintegrowany system pomocy został zmieniony i rozszerzony.