Często mówi się zaletach wdrożenia podpisu elektronicznego w kontekście przedsiębiorstw. Niektóre z nich można odnieść do każdej organizacji – choćby zmniejszenie kosztów określonych procesów, zwiększenie efektywności. Są jednak takie branże, którym podpis elektroniczny przynosi o wiele więcej korzyści.
Mowa o branżach, których dotyczą ścisłe regulacje, wymagające podpisów elektronicznych o najwyższym stopniu zabezpieczeń. To one mają być gwarancją zgodności i niepodważalności wszelkich dokumentów. W tych branżach znajdziemy całe mnóstwo zastosowań, w których e-podpis może usprawnić procesy i zapewnić bezpieczeństwo zatwierdzania treści przez wszystkie zaangażowane strony.

Bankowość

Instytucje bankowe prowadzą rachunki przedsiębiorstw i konta indywidualne, umożliwiają obrót akcjami i handel towarami. Przetwarzają setki tysięcy dokumentów na sekundę. Trudno wyobrazić sobie ich działanie bez podpisu elektronicznego.
Transakcje finansowe, w tym zarządzanie majątkiem osobistym i udzielanie kredytów, to sfera najwyższego poziomu zaufania. Bankowość potrzebuje więc e-podpisu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia eIDAS.

System składania podpisu elektronicznego oparty na sprzętowym module bezpieczeństwa HSM (Hardware Security Module) certyfikowanym na zgodność z Common Criteria, zgodnym z profilem ochrony eIDAS (PP) EN 419 221-5 „Moduł kryptograficzny dla usług zaufania”, zapewnia centralne zabezpieczenie kluczy kryptograficznych i tożsamości cyfrowych. Mogą one być wykorzystywane do podpisywania transakcji i zleceń inwestycji, dokumentacji prawnej, a nawet wniosków o kredyt hipoteczny.

Administracja

Każdą wydaną ustawę lub rozporządzenie poprzedzają stosy dokumentów, podpisywanych przez różne instancje. Projekty ustaw przechodzą przez różne departamenty i komisje, które wnoszą do ich tekstu własne poprawki. Kolejne zmiany wprowadzane są na etapie każdego czytania, a zanim ustawa zostanie uchwalona i stanie się obowiązującym prawem, poprawki te liczą się w setkach.
W przypadku każdego stanowionego prawa najważniejsze jest to, że z założenia ma obowiązywać przez dziesięciolecia i nie może być mowy o kwestionowaniu sygnatariusza dokumentu czy jego zmianie.

Dlatego każde rozwiązanie do składania podpisu elektronicznego, które jest wykorzystywane na legislacyjnej ścieżce, musi mieć długoterminową walidację (long-term validation, LTV). Można to osiągnąć poprzez zastosowanie podpisów PAdES, XAdES i CAdES w odpowiednim formacie LTV. Zasadniczo wymagany jest znacznik czasowy dokumentu.

Podobnie jak w przypadku bankowości, HSM jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa kluczy kryptograficznych służących do składania e- podpisu.

Inżynieria i produkcja

W tym obszarze kluczowe znaczenie ma czas – nawet niewielkie opóźnienie może zburzyć harmonogram projektu i kosztować firmę krocie. Każdy drobny błąd w planie, schemacie czy formularzu zamówienia może być równie kosztowny. A przy długim łańcuchu podmiotów zatwierdzających o błędy nietrudno.
Zapewnienie rzetelnej kontroli planów i uniemożliwienie wprowadzania zmian w dokumentach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania projektów na właściwym torze i w ramach budżetu. Uwierzytelnianie tożsamości wszystkich osób zatwierdzających dokumenty gwarantuje zaś, że każda część projektu zostanie zamknięta i rozliczona, a z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar będzie się łatwo skontaktować.

Podpis elektroniczny o wysokim poziomie zaufania staje się coraz bardziej powszechny w tych branżach, w których kluczowe znaczenie ma uwierzytelnianie tożsamości cyfrowej i bezpieczeństwo procesu składania podpisu.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!