Utimaco HSM zapewnia bezpieczeństwo danych

Ostatnie lata działalności firmy Utimaco odzwierciedlają bezprecedensowy boom na rozwiązania sprzętowe zapewniające bezpieczeństwo danych – przede wszystkim w kontekście intensywnego rozwoju tzw. internetu rzeczy, czyli inteligentnych urządzeń.

Utimaco, światowy lider w produkcji sprzętowych modułów bezpieczeństwa (HSM), dostrzega rosnące zapotrzebowanie biznesu i administracji na takie właśnie rozwiązania, pozwalające zarządzać kluczami kryptograficznymi i zapobiegać kradzieży danych. W Stanach Zjednoczonych firma odnotowała 75% wzrost obrotów, zaledwie w cztery miesiące po wejściu na rynek Ameryki Północnej.

Jesteśmy świadkami całkowitej przebudowy starych systemów produkcji i procesów komunikacyjnych. Generowanie danych przez urządzenia i ich ciągła łączność z Siecią tworzą zupełnie nowe możliwości, ale są też potencjalnym źródłem zagrożeń – ze względu na ryzyko ataku hakerskiego i skalę możliwości kradzieży danych. W Utimaco pomagamy na co dzień klientom, którzy zdecydowali się na rozwiązania sprzętowe mające zapewnić ich bezpieczeństwo. Przez niecałe pół roku obecności na rynku amerykańskim liczba naszych klientów rosła wręcz lawinowo. To naprawdę niezwykle ciekawy czas dla tej branży.

Malte Pollmann, CEO, Utimaco

Hardware Security Module – podstawa systemu zabezpieczenia danych

Technologia HSM budzi zainteresowanie przedsiębiorstw wielu branż. Licząc się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa danych i mając świadomość zagrożeń, jakie tworzą wszelkie luki w oprogramowaniu, amerykańskie firmy zwracają się ku technologiom sprzętowym, gwarantującym nienaruszalność zaszyfrowanych danych. Skalowalne, customizowane moduły HSM Utimaco stanowią podstawę systemu zabezpieczenia danych w następujących branżach:

 • Big Data – zapewnienie zgodności danych w kontekście ochrony prywatności
 • Kontrola warunkowego dostępu – uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do danych
 • Connected Devices – generowanie i przydzielanie podpisów do połączonych urządzeń, weryfikacja ich autentyczności i integralności przed wykonaniem polecenia
 • eID – bezpieczeństwo kontroli granicznej, elektroniczna identyfikacja i inne funkcje związanie z e-administracją
 • Przemysł energetyczny – weryfikacja zgodności z wytycznymi na ściśle regulowanym rynku energii
 • Produkcja – identyfikacja urządzeń i ochrona danych przed zagrożeniem wewnętrznym w systemie offshoringu
 • Telefonia komórkowa – zabezpieczenie przed manipulacją procesu uwierzytelniania abonenta
 • Systemy płatności – bezpieczne generowanie kodu PIN i emisja kart płatniczych, bezpieczeństwo zarządzania POS i ATM.

U podstaw działalności wszystkich tych branż leży potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa wrażliwych danych konsumentów, firm i obywateli, jak również zaawansowanych sieci opartych na protokole IP w zetknięciu z połączonymi urządzeniami i internetem przedmiotów.

Utimaco HSM – najważniejsze liczby

  • 100 mln użytkowników telefonii komórkowej w USA używa uwierzytelniania poprzez sprzętowe moduły bezpieczeństwa Utimaco
  • 20 mln inteligentnych liczników komunikuje się w bezpieczny sposób dzięki technologii weryfikacji Utimaco
  • 5 z 25 największych dostawców półprzewodników wybrało rozwiązania Utimaco do zarządzania ryzykiem wybuchu połączonych urządzeń
  • 2 z 5 najważniejszych dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej używa technologii HSM Utimaco do uwierzytelniania użytkowników
  • 20 000 hotspotów Wi-Fi w USA zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom dzięki systemowi zarządzania kluczami Utimaco
  • 25 000 samochodów elektrycznych nawiązuje bezpieczną łączność z centrum danych za pomocą rozwiązań Utimaco
  • Ponad 50% światowych systemów warunkowego dostępu (Conditional Access Systems CAS) do telewizji płatnej jest zabezpieczonych przez moduły HSM Utimaco

Co więcej, firma Utimaco zaangażowała się również w rozój technologii komunikacji pojazdów z otoczeniem (Car2x Communication). Najwięksi producenci samochodów na świecie używają modułów HSM Utimaco z certyfikatem FIPS do generowania i bezpiecznego przechowywania cyfrowych pozwoleń wymaganych do wykonania poleceń w komunikacji między pojazdem i kanałami zewnętrznymi.

To samo dotyczy branży finansowej; instytucje kredytowe i banki wdrażają rozwiązania sprzętowe Utimaco do generowania i przechowywania kluczy kryptograficznych, chroniąc szczególnie wrażliwe dane płatnicze.