Utimaco CryptoServer CP5

CryptoServer CP5 to sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco z certyfikacją Common Criteria EAL4+ oparty na wymaganym przez eIDAS profilu zabezpieczeń zdefiniowanym w normie EN 419221-5.

Pozwala on dostawcom usług zaufania spełniać wymagania przepisów i wymogi bezpieczeństwa zdefiniowane w różnorodnych standardach ETSI. Obszar jego zastosowania obejmuje kwalifikowany podpis i pieczęć elektroniczną zgodne z rozporządzeniem eIDAS, generowanie znaczników czasu, wystawianie certyfikatów, zapytania o status certyfikatu do serwera OCSP i wiele innych zagadnień.

Ten najlepszy w swojej klasie HSM współpracuje także z modułem aktywacji podpisu elektronicznego (Signature Activation Module, SAM), tworząc kwalifikowane urządzenie do składania podpisu (Qualified Signature Creation Device, QSCD), umożliwiające zdalne podpisywanie dokumentów.

Poszukujemy partnerów i klientów, chcąc rozwijać swoją wiedzę o specyfice rynku i bazując na tym doświadczeniu, oferować produkty dostosowane do potrzeb odbiorców. Chcielibyśmy poznać Państwa wymagania, problemy wymagające zastosowania odpowiednich rozwiązań, by móc zaoferować wsparcie w tworzeniu usług i ich świadczeniu.

SAM + HSM = QSCD

Stąd właśnie pytania o zapotrzebowanie na kwalifikowane urządzenie do składania podpisu (QSCD), łącznie z modułem aktywacji podpisu (SAM), pozwalające na zdalne podpisywanie dokumentów zgodnie z wymaganiami normy EN 419241-2.

Czy jako dostawca usług zaufania potrzebujesz:
• modułu HSM z certyfikacją CC, zgodnego z wymogami rozporządzenia eIDAS?
• wsparcia w budowie własnego modułu aktywacji podpisu elektronicznego?
• kompleksowego rozwiązania umożliwiającego zdalne składanie podpisu, zawierającego moduł HSM?

Opowiedz nam o swoich potrzebach!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Opowiedz nam o swoich potrzebach!