HSM CryptoScript

Utimaco pokazuje rozwiązanie CryptoScript przyjazne dla użytkownika i 10 razy szybsze do wdrożenia niż dotychczas na kryptograficznych modułach sprzętowych.

Chcąc wspierać interfejs użytkownika, dostawcy modułów HSM decydują się na implementację takich interfejsów programowania aplikacji kryptograficznych (API), jak standard kryptografii klucza publicznego PKCS#11 (Public-Key Cryptography Standard) czy rozszerzenie kryptograficzne Javy JCE (Java Cryptographic Extension). Powodują one jednak, że aplikacje kryptograficzne są rozdzielane na łańcuchy operacji, te zaś skutkują przeciążeniem komunikacji, wykonanie choćby jednego polecenia aplikacji wymaga specjalistycznej wiedzy i zasobów.

Runtime Engine dla HSM

Utimaco CryptoScript Runtime Engine to pierwsze na rynku rozwiązanie tworzące takie środowisko programowania, które pozwala klientom generować kod w całkowicie bezpiecznym obszarze HSM – 10 razy szybciej niż pozwalają dostępne dziś rozwiązania, zachowując przy tym najwyższy standard bezpieczeństwa FIPS 140-2. Bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy niskopoziomowej, użytkownicy są w stanie przygotować własne funkcje i procesy kryptograficzne, zachowując fabrycznie dostarczone certyfikaty branżowe.

“Potrzeby, które zgłaszają nam klienci, są jasne. Oczekuję funkcji kryptograficznych opartych na technologii sprzętowej, które będą szybsze i łatwiejsze w obsłudze” – mówi Thorsten Groetker, dyrektor techniczny Utimaco. – „Nowe środowisko programowania pozwoli firmom uniknąć ryzyka, z którymi wiążą się standardowe API. Otrzymają customizowane rozwiązania kryptograficzne klasy przemysłowej, działające w bezpiecznych ramach tworzonych przez HSM. Nie będą już potrzebne wbudowane narzędzia programowania ani niszowa wiedza programistyczna, będziemy to rozwiązanie mogli udostępniać wszystkim”.

Utimaco Hardware Security Module

Skalowalny, customizowany moduł HSM Utimaco jest znany jako rozwiązanie zapewniające najwyższą ochronę danych, stanowiące fundament bezpieczeństwa informacji w różnorodnych obszarach: przemyśle motoryzacyjnym, sektorze big data, inteligentnych sieciach energetycznych i systemach płatności.

Funkcjonalności Utimaco CryptoScript Runtime Engine opierają się na trzech filarach:

  • Bezpieczeństwo: Zintegrowany w kompleksowym systemie uwierzytelniania kodowego, CryptoScript Runtime Engine Utimaco pozwala na wczytywanie i wykonywanie skryptów programowania kryptograficznego w bezpiecznym obszarze HSM.
  • Wydajność Jako pierwsze rozwiązanie na rynku CryptoScript Utimaco pozwoli architektom i programistom na powiązanie wielu poleceń związanych z bezpieczeństwem w jedno wywołanie funkcji, co przyspieszy 10-krotnie proces szyfrowania.
  • Łatwość użytkowania Obiektowy język programowania i środowisko programowania Utimaco CryptoScript nie będą wymagały umiejętności programowania ani programistycznych narzędzi, dzięki czemu każde przedsiębiorstwo szybko i łatwo stworzy własne środowisko szyfrowania.