FIPS 140-2 Level 3

Utimaco informuje o zakończeniu procedury certyfikacji według standardu FIPS 140-2 Level 3 sprzętowy moduł bezpieczeństwa. Certyfikacja FIPS 140-2 jest uznawana za jeden z najsurowszych i najbardziej rygorystycznych testów w branży. Stanowi także obowiązkowy wymóg dla urządzeń stosowanych w większości agencji rządowych USA i ważny punkt odniesienia dla przedsiębiorstw. Utimaco HSM przeszedł wymaganą procedurę testów FIPS dla poziomu bezpieczeństwa 2, z zabezpieczeniami fizycznymi Level 3.

NIST

Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) to standard amerykańskiego Narodowego Instytutu Stardardów i Technologii NIST (National Institute of Standards and Technology), definiujący wymagania bezpieczeństwa dla modułów kryptograficznych. Aby uzyskać dokument potwierdzający zgodność z FIPS 140-2, moduł musi przejść testy w niezależnym akredytowanym laboratorium badawczym, które potwierdzą, że spełnia wymagania zdefiniowane w standardzie. Surowe procedury testowe obejmują konstrukcję modułu i jego implementację, wraz z implementacją algorytmu kryptograficznego, bezpieczeństwo fizyczne, zarządzanie kluczami i uwierzytelnianie funkcji.

Certyfikacja FIPS 140-2 jest wymagana dla modułów kryptograficznych używanych w urzędach federalnych Stanów Zjednoczonych i Kanady, jak i w innych branżach, w których obowiązują przepisy regulacyjne. Daje ona także gwarancję, że moduł zapewnia określony poziom bezpieczeństwa kryptograficznego i fizycznego, a zastosowane w nim algorytmy kryptograficzne są zgodne ze standardami i prawidłowo zaimplementowane.

Pobierz certyfikat

Dokument potwierdzający pozytywny wynik testu modułu Utimaco według standardu FIPS 140-2 Level 3 można znaleźć na stronie internetowej NIST, pod adresem: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140val-all.htm (certifikat nr 2814)

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!