Zapewnienie bezpieczeństwa danych w komunikacji IoT

Nowy sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) to konfigurowalne narzędzie, dające pewną ochronę danych i komend przekazywanych między urządzeniami połączonymi w sieci.

Firma Utimaco, światowy lider w produkcji sprzętowych rozwiązań zabezpieczających (HSM), zaprezentowała nowy flagowy moduł HSM. Tym produktem Utimaco trafia w punkt, jeśli chodzi o potrzeby przemysłowego IoT.

Ponieważ Internet rzeczy przeniknął już do świata przemysłu, pojawiła się też potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa na płaszczyźnie styku inteligentnych maszyn, ludzi i danych. Jesteśmy przekonani, że wprowadzając w tej dziedzinie rozwiązanie nowej generacji, otworzymy przed przemysłem inteligentnych urządzeń drzwi do prawdziwego rozwoju.

Thorsten Groetker, CTO, Your Content Goes Here

Zapewnienie bezpieczeństwa danych w komunikacji IoT to absolutny priorytet, do 2020 r. Internet rzeczy obejmie miliardy połączonych bezprzewodowo urządzeń. Tak gwałtowne nasilenie komunikacji zwielokrotnia ryzyko nieautoryzowanego dostępu i wrogiego przejęcia. W IoT zasadniczą role odgrywa weryfikacja komend w komunikacji różnych elementów, podłączonych ze sobą na wielu płaszczyznach. Krytyczny punkt to np. moment, gdy jedno urządzenie poprzez klucz kryptograficzny odblokowuje odszyfrowaną transmisję z innego urządzenia, by doprowadzić do wymaganego działania.

Zabezpieczenie kluczy kryptograficznych

Internet rzeczy w przemyśle i inteligentna produkcja nabierają rozpędu, inteligentne maszyny będą więc potrzebowały zunifikowanych zabezpieczeń i rozwiązań szyfrujących. Sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM tworzy i zabezpiecza klucze kryptograficzne oraz zarządza nimi, zapewniając wiarygodność uwierzytelniania. Skalowalny i konfigurowalny Utimaco HSM stanowi podstawę systemu zabezpieczenia danych w powiązanych ze sobą branżach, generując i przypisując podpisy kryptograficzne do połączonych urządzeń, by zweryfikować autentyczność i integralność poleceń – przed ich wykonaniem.

Oferując nową generację sprzętowych modułów bezpieczeństwa HSM, Utimaco jest w stanie zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa na poziomie klasycznego zastosowania, ale również w środowisku z uwzględnieniem rozproszonej odpowiedzialności, konfigurowalną administrację i API.

Jedynie Utimaco oferuje uniwersalny sprzętowy moduł bezpieczeństwa jako konfigurowalną platformę, łatwą do zintegrowania z istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi, logiką działania przedsiębiorstwa i pozwalającą na tworzenie bezpiecznych aplikacji.

Nowe funkcjonalności HSM

  • Konfigurowalna kontrola dostępu, oparta na rolach, która wspiera implementację wielu rygorystycznych reguł bezpieczeństwa, np. polityki n-person lub uwierzytelniania m-of-n quorum dla grupy do 15 użytkowników na zasadzie per-function oraz pozwala na zdefiniowanie własnych funkcji,
  • Wzmacnianie ochrony interfejsu, pozwalające klientom na zdezaktywowanie aplikacji, które są nieużywane albo mają być niedostępne, co zapewnia, że działanie HSM jest ograniczone wyłącznie do wskazanych funkcjonalności,
  • Tryb administration-only, który pozwala klientom konfigurować HSM jedynie do potrzeb funkcji związanych z administrowaniem; tryb ten wymaga wyraźnej aktywacji funkcji kryptograficznych po zbootowaniu HSM, co zapobiega przerwaniu lub opóźnieniu procesów administracyjnych przez operacje kryptograficzne w oknie serwisowym.