Innowacyjne moduły Utimaco Cryptoserver CSe 10 i CSe 100 PCI zabezpieczają transakcje dokonywane kartami płatniczymi

Wprowadzając na rynek nową wersję swojego sprzętowego modułu bezpieczeństwa – Payment Card Industry PIN Transaction Security (PCI PTS HSM V2), firma Utimaco może pochwalić się jego pełną zgodnością z wymaganiami certyfikacyjnymi PCI Standards Security Council (PCI SSC) dla zabezpieczeń stosowanych w niekontrolowanych środowiskas. Platforma CryptoServer CSe HSM daje operatorom kart płatniczych i ich użytkownikom pewność, że ich dane pozostaną bezpieczne na każdym etapie operacji z wykorzystaniem kart.

HSM CryptoServer CSe służy do zabezpieczania systemów płatności z wykorzystaniem kart. Działa jako wysoko wydajna platforma z zintegrowanym rozwiązaniem zapewniającym odporność na włamanie i manipulację, chroniącym klucze kryptograficzne i inne wrażliwe dane, takie jak numery PIN i dane właścicieli kart. Certyfikacja dla HSM PCI nowej wersji platformy sprzętowej CryptoServer potwierdza jakość rozwiązań zabezpieczających Utimaco i ich niezawodność w zastosowaniu w nawet najbardziej wymagającym środowisku, z najbardziej rygorystycznymi obostrzeniami.

Utimaco oferuje także interfejsy programowania Open Payment, dające sprzedawcom możliwość pełnego dostosowania HSM do zmieniających się potrzeb i ułatwiające certyfikację własnych rozwiązań sprzętowych.

Transakcje płatnicze to bardzo wrażliwy proces, wymagający wysokiego stopnia zabezpieczeń, a ponieważ próby naruszenia integralności tego procesu są coraz częstsze, instytucje finansowe potrzebują certyfikowanego rozwiązania, które uchroni i klientów, i ich samych przed kosztownymi konsekwencjami takich ataków – wyjaśnia Matthias Pankert, pierwszy wiceprezes zarządu Utimaco. – Posiadając standard zgodności PCI Standards Security Council, uznanej, niezależnej organizacji, Utimaco może zagwarantować najwyższy poziom zabezpieczeń. Taki, który odpowiada na równi potrzebom przedsiębiorców i konsumentów.

Utimaco HSM

Sprzętowe moduły bezpieczeństwa HSM są podstawowym narzędziem zabezpieczającym transakcje dokonywane kartami płatniczymi i zapewaniającym najwyższy standard bezpieczeństwa. Teraz używając sprzętowego modułu bezpieczeństwa Utimaco, banki i firmy obsługujące karty kredytowe będą mogły prowadzić te operacje bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z regulacjami PCI SSC, wprowadzając karty płatnicze w nowej technologii chipowej EMV lub implementując takie procedury, jak przetwarzanie PIN, weryfikacja karty, produkcja kart, pobieranie opłaty interchange przy transakcjach w bankomatach i inne.

Uzyskaliśmy certyfikację modułu HSM PCI w najbardziej wymagającym profilu zastosowań, koncentrując się na zabezpieczeniu fizycznym zarówno w kontrolowanym, jak i niekontrolowanym środowisku, jakim są na przykład centra danych bez certyfikatu ISO – dodaje Matthias Pankert. – Z tego jesteśmy szczególnie dumni. To pokazuje też, jak dużą wagę przywiązujemy do międzynarodowych standardów i wymagań zgodności, opracowując innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa. Przed nami wprowadzenie na rynek naszego pierwszego modułu HSM PaymentServer – już z końcem 2017 r.

Standardy i certyfikacja

PCI SSC opracowało praktyczne standardy zgodności dla sprzętowych modułów bezpieczeństwa w systemach płatniczych. Aktualne uprawnienia i standardy dotyczące szyfrowania wydane przez PCI SSC wymagają modułu HSM PCI dla wszystkich modułów HSM związanych z realizacją płatności i prawdopodobnie stanie się to standardem obowiązującym te systemy w przyszłości. Certyfikacja definitywnie stworzy nową jakość w zapewnieniu bezpieczeństwa danych użytkowników kart w globalnej sieci płatniczej i w placówkach handlowych na całym świecie.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!