Firma Utimaco ogłosiła wprowadzenie nowej wersji oprogramowania dla popularnych modeli SE LAN Gen2. Aktualizacja jest dostępna dla wszystkich klientów, którzy wykupili usługę Maintenance & Support.

Update SecurityServer 4.51.0 wprowadza wiele usprawnień, nowych funkcji i naprawia problemy znalezione w poprzednich wersjach.

Najważniejsze zmiany to:

1. Dostawca CryptoServer JCE obsługuje teraz klasę KeyAgreement z mechanizmami ECCDH i ECCDHWITHKDF.

2. Microsoft SQL Server dla zewnętrznego przechowywania kluczy PKCS #11 R3 oraz narzędzia administracyjne PKCS #11 p11tool2 i P11CAT, a także dostawca SQLEKM obsługują teraz Microsoft SQL Server do zewnętrznego przechowywania kluczy. SecurityServer 4.51.0 umożliwia zatem klientom korzystającym z technologii Microsoft wykorzystania serwera Microsoft SQL do zewnętrznego przechowywania kluczy dla dostawców PKCS #11 i SQLEKM.

3. Dokumentacja “CryptoServer PKCS # 11 p11tool2 Reference Manual” i “CryptoServer PKCS#11 – P11CAT Manual” została zaktualizowana o informacje dotyczące unikalnych identyfikatorów obiektów PKCS#11.

Nowa wersja oprogramowania Utimaco z pewnością zadowoli klientów, którzy szukają bezpiecznego i wydajnego rozwiązania do przechowywania kluczy kryptograficznych. Dzięki wprowadzonym zmianom, SecurityServer 4.51.0 zapewnia jeszcze większą ochronę i kompatybilność z popularnymi technologiami.